FotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFoto
Logo WFM 2013
Foto's
Facebook Twitter

Disclaimer


Het bestuur en de organisatie van het Wielerfestival Montferland besteedt uiterste zorg en aandacht aan de juiste invoer van de gegevens op de site teneinde de betrouwbaarheid en de actualiteit van alle op deze site gepubliceerde gegevens zoveel als mogelijk te waarborgen. Het bestuur en de organisatie van het Wielerfestival Montferland kan echter op geen enkele wijze aansprakelijkheid aanvaarden of verantwoordelijk gehouden worden voor eventuele fouten, onjuistheden en/of onvolkomenheden in de gegevens of informatie op deze site. Het bestuur en de organisatie van het Wielerfestival Montferland sluit alle aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de informatie op deze website uit. Het bestuur en de organisatie van het Wielerfestival Montferland kan er voorts niet voor instaan dat de informatie geschikt is voor het doel waarvoor de informatie wordt geraadpleegd. De informatie wordt aangeboden zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid of juistheid voor een bepaald doel of anderszins. Voor het geval hyperlinks op deze website leiden naar een website buiten het domein van het bestuur en de organisatie van het Wielerfestival Montferland sluit het bestuur en de organisatie van het Wielerfestival Montferland ook elke aansprakelijkheid uit voor de inhoud van die websites.

Wielerfestival Montferland 

Wielerfestival Montferland 2015
Het fietsweer in Montferland